Zarząd i Rada Fundacji

Skład Zarządu Fundacji od 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Elżbieta Gruszczyńska
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji od 05.01.2017 r.
1. Przewodniczący – Piotr Zdzisław Maj
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Mateusz Jacek Cedro

…………………………………………………………………………………….
Skład Zarządu w okresie 20.06.2014 r. – 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Ewa Szczepankiewicz-Makuch
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji w okresie 20.06.2014 r. – 05.01.2017 r.
1. Przewodnicząca – Beata Biega
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Grzegorz Modrzyński