Statut

Statut jest aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Statut jest pojęciem języka prawnego. Określa wewnętrzną organizację, cele istnienia i tryb działania.

Statut – aktualizacja 05.01.2017 r.
Załącznik nr 1 do Statutu – aktualizacja 05.01.2017 r.