Sprawozdania

Organizacje pozarządowe, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie merytoryczno-finansowe). Okresem, za który składa się sprawozdanie jest rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

– Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2015 r.
– Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2014 r.