Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zobligowane są zatem do stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego stworzyła i przyjęła Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osobą nadzorującą realizację polityki jest Damian Wojciech Dudała.