Fundator

Damian Wojciech Dudała – Pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel ruchu miejskiego Inicjatywa WrObywatel. Działa na rzecz wzmacniania dialogu społecznego/obywatelskiego i współpracy z samorządem, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych na rzecz rozwoju lokalnego. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik programu Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują. Autor kampanii Wrocławianie Decydują. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Redaktor naczelny Magazynu Społeczno-Kulturalnego Przegląd Miejski. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Wybrane szkolenia w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją pozarządową:
– Akademia NGO (Wrocław, 2017)
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wrocław, 2014, 2017)
– Pozytywne zarządzanie zmianą w NGO (Wrocław, 2017)
– Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych (Wrocław, 2017)
– Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (Wrocław, 2017)
– Fundusze Europejskie dla NGO 2014-2020 (Wrocław, 2016-2017)
– Zatrudnianie w NGO na um. cywilno-prawne, wolontariatu i um. o pracę (Wrocław, 2016)
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatk. dla księgowych NGO (Wrocław, 2016)
– Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej (Wrocław, 2016)
– Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, um. zlecenia i um. o dzieło (Wrocław, 2016)
– Zarządzanie projektami z UE (Wrocław, 2016)
– PRomuj swoje NGO – szkolenie dziennikarskie (Wrocław, 2014)
– Model kontraktowania usług społecznych (Wrocław, 2014)
– Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego (Wrocław, 2014)
– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla NGO (Wrocław, 2013)
– Ochrona danych osobowych w NGO (Wrocław, 2013)
– Zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej (Wrocław, 2011)
– Elastyczne formy zatrudnienia (Wrocław, 2011)